Produktvård

Produktvård & säkerhet

Detta dokument är utformat att hjälpa dig vårda och ta hand om dina NORIE produkter. NORIE's garantier är endast giltiga om dessa råd följes för att vårda dina NORIE produkter på bästa sätt.

 

Terminologi:

Metalliskt smuts
När vi refererar till "Metalliskt smuts" i detta dokument avsers eventuellt nerbrutet material eller magnetiskt damm som eventuellt kan ansamlas kring de magnetiska områdena på NORIEs produkter.

metalliskt damm skräp vårda kablar

 


Magnet
Magneterna på NORIEs produkter är placerade på både runt botten av kontaken som sitter i telefonen, men även kabelns hona.


Kortslutning
I detta dokument avser "kortslutning" en oavsiktlig anslutning mellan två noder i en elektrisk krets, två noder som inte skall anslutas tillsammans. Ett exempel på en kortslutning är om man kopplar ihop ett batteris + & - poler med t.ex. en kabel. Vid en kortslutning kan hög temperatur uppstå. I enstaka fall: även gnistor, brännmärken, rök eller korrosion - för större elektrisk utrustning kan detta utgöra brandrisk.


  NORIEs magnetiska kablar

  Våra kablar är gjorda av de bästa materialen vilket gör dem både otroligt följsamma, men även väldigt starka och tåliga. I änden av varje kabel finns metalliska poler för anslutning & laddning av dina enheter. Dessa behöver man underhålla med jämna mellanrum beroende på vilken miljö man vistas i.

  Eftersom att kabelns hona & tillhörande kontakt är magnetisk så har de en tendens att dra till sig "Metalliskt smuts", vilket ansamlas kring de guldiga anslutningspolerna och magneterna. Detta kan antingen leda till kortslutning när din kabel är kopplad till din strömkälla och används för att ladda en enhet. Andra orsaker till en kortslutning kan vara konduktiva vätskor såsom vatten i anslutningsområdet.

  Se alltid till att anslutningspolerna är rengjorda med en borste eller något annat mjuk för att undvika att metalliskt smuts ansamlas i detta område. Då och då kan du även använda rengöringsalkohol och en borste för att rengöra anslutningspolerna (låt torka därefter). Ha i åtanke att metalliskt smuts endast ansamlas på din kabel & kontakt om denna används i en smutsig omgivning.

  NORIEs magnetiska kontakter

  NORIEs kontakter är nästan helt magnetiska, därför är det viktigt att dessa är helt rena från metalliskt smuts för att upprätthålla säkerheten för dina enheter och livslängen av dina NORIE kontakter, kablar och andra enheter. Om du permanent använder kontakterna i din enhet så kan kontakterna rengöras enkelt genom att bara svepa fingret över kontakterna eller använda ovan rengöringsmetoder. Då och då bör kontakterna tas ut för att säkerställa att de är helt rena och på så sätt kan uppnå full laddningshastighet.

  Tänk även på att smutsen som ansamlas på kontakterna lika gärna skulle kunna hamnat i ladduttaget på din telefon och skadat denna - därför kan kontakterna ses som ett sätt att förlänga din telefons livslängd då dessa enkelt kan rengöras!

  Viktiga regler:

  Använd aldrig NORIE kablar eller kontakter när de är blöta/ fuktiga, lägg aldrig metalliska material på samma yta som kabeln när den är ansluten till ström. Kom även ihåg att höga temperaturer under lång tid kan leda till avmagnetisering.

  Om du har fler frågor kring detta dokument eller hur du underhåller dina NORIE kablar så se detta dokument:
  Eller kontakta: care@norie.se med bilder och information kring din situation.

  Kontaktformulär